ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


 

 

deepmind-bussines-logo

.

Η DEEPMIND  δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η DEEPMIND  έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

H εκτέλεση των πληρωμών προς την DEEPMIND πραγματοποιείται με την χρήση χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας VISA & MASTER CARD μέσω της υπηρεσίας PAYPAL, του πιο φημισμένου, πολυβραβευμένου και ασφαλούς συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως.  

Η DEEPMIND δεν διαθέτει και δεν μπορεί να διαθέτει καμία απολύτως πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας.

 

payments

Back to Top